Поверителност

КОНТРОЛ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Нашата компания има достъп до Вашите данни, посочени при регистрацията Ви. С регистрацията си като потребител на магазина, Вие потвърждавате и се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани за цели, свързани с Вашата регистрация и доставка , при спазване на Закона за защита на личните данни.
Karuth.com  си запазва правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката. Цените на продуктите в онлайн магазина могат да се различават от тези в търговската мрежа.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ СТРАНИ
Онлайн магазинът не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин не предназначава  за трети лица или компании информацията, която клиентите ни ни поверяват. Изключение от този ангажимент правят случаите, при който клиентът е информиран и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни (за предоставяне на информация на куриерска фирма, която е нужна за доставка), и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.